PSD - Polskie Sklepy Dziecięce
ig ue

 

„Dotacje na innowacje” – „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Tytuł projektu: „Dostosowanie systemu informatycznego PROBABY PSD Sp. z o. o. w celu automatyzacji wymiany informacji między systemami Partnerów”

Celem projektu jest zautomatyzowanie procesu wymiany dokumentów handlowych pomiędzy firmami współpracującymi z PROBABY PSD Sp. z o. o., poprzez ułatwienie im dostępu do oferty handlowej oraz automatycznej wymianie dokumentów handlowych i informacji marketingowych.

Zaplanowana w projekcie inwestycja doprowadzi do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań informatycznych względem obecnie stosowanych rozwiązań na poziomie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w tym rozwiązań stosowanych obecnie przez Wnioskodawcę do realizacji współpracy z partnerami biznesowymi objętymi projektem.

Projekt obejmuje:

  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych:
    1. Internetowa platforma handlu hurtowego B2B
    2. Licencje systemu COMARCH OPTIMA
  2. Zakup nowych środków trwałych w postaci serwera, komputera stacjonarnego, urządzenia wielofunkcyjnego, komputera przenośnego, tabletu ze skanerem kodów kreskowych.
  3. Nabycie usługi informatycznej i technicznej związanej z wdrożeniem systemu Comarch ERP Optima

Dzięki realizacji projektu nastąpi wdrożenie u wnioskodawcy innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych oraz innowacji organizacyjnych.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w siedzibie firmy pod adresem:

Ul. Marczukowska 6
15-724 Białystok

bądź telefonicznie: 85 6546961

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronach:

www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.rif.pfrr.pl